YSIT TÖIHIN

Cafe

PAINAMALLA TÄSTÄ SAAT LISÄTIETOA YSIT TÖIHIN -TOIMINNASTA!

Ysit töihin -toiminnassa 4H tarjoaa nuorille valmennusta ja koulutusta ja auttaa heitä työllistymään vähintään kahden viikon ajaksi 9. luokan jälkeisenä kesänä. 

Yhdeksäsluokkalaiset ovat mukana toiminnassa lukuvuoden aikana suorittamalla 4H:n toteuttaman Ajokortti työelämään -koulutuksen. Koulutuksessa nuori saa perusteet työn hakemisesta, työelämän pelisäännöistä sekä asiakaspalvelusta. 4H järjestää koulutuksen aina yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. 

Ysi on kesätyöläisenä täysi kymppi!

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnan tavoitteita: 

  • Kannustaa työnantajia työllistämään 9. luokan päättäviä. 
  • Tuottaa uuden toimintamallin ja kehittää nuorten työllistämiseen liittyvää verkostomaista toimintakulttuuria. 
  • Vahvistaa yhdenvertaisuutta, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Kohderyhmänä on koko ikäluokka. 
  • Lisää yleistä ymmärrystä liittyen alaikäisten työllistämisen tärkeyteen. 

Ysit töihin -toimintaa tukee opetus- ja kulttuuriministeriö.

4H:n avulla Ysit töihin


Peruskoulun päättyessä vastuun ottaminen omasta elämästä tulee ajankohtaiseksi ja lyhytkin työkokemus on tässä vaiheessa tärkeä. 

4H-järjestön Ysit töihin -toiminnassa parannetaan nuorten talous-, yrittäjyys- ja työelämätaitoja tarjoamalla nuorille valmennusta ja koulutusta. Toiminnan tavoitteena on työllistää nuoria vähintään kaksi viikkoa 9.-luokan jälkeisenä kesänä. 

Onnistunut kesätyökokemus kasvattaa nuoren itsetuntoa työelämässä selviytymisen osalta sekä avaa tietä seuraavalle työpaikalle. Samalla on mahdollisuus jättää nuorelle muistijälki, että oma kunta mahdollisti kesätyön teon ja työelämään tutustumisen. 

Kesätyötä voivat Ysit töihin -toiminnan kautta tarjota yritykset, yhdistykset sekä kotitaloudet. Työnantajaa voi askarruttaa esimerkiksi nuoren osaaminen, perehdytys ja lainsäädäntö. Heille tarjotaan tukea ja kannustusta alaikäisien työllistämisessä toimintamme kautta. 

Toiminnan tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat kunta ja koulut. 9.-luokkalaisille järjestetään Ajokortti työelämään -koulutus osana opinto-ohjaajan tunteja. Koulutuksessa käydään läpi muu muassa työnhaku, työelämän pelisäännöt sekä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet. 

4H-yhdistykset tarjoavat myös lisäkoulutusta nuorille, mm. 4H-yritys- ja Työt alkavat -koulutuksia. Nuoret voi ottaa töihin myös paikallisen 4H-yhdistyksen kautta. Toiminnassa seurataan nuorten sijoittumista kesätyöhön ja kootaan palautetta sekä nuorten että työnantajien kokemuksista.

Ysit töihin -toimintaa toteutetaan jo 124 kunnan alueella. Lukuvuonna 2021–2022 kesätöitä sai 10 720 yhdeksäsluokkalaista, eli 67 prosenttia toiminta-alueen nuorista. 


Ysit töihin -hankkeen toteuttaa 4H-järjestö Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella.