KOULUJEN METSÄTEEMAPÄIVÄT

Kaakonkulman 4H-yhdistys järjestää vuosittain metsäteemapäiviä yhteistyössä peruskoulujen kanssa Miehikkälässä, Virolahdella ja Haminassa.

Miehikkälän ja Virolahden 8-luokille järjestetään perinteisesti toukokuun viimeisellä viikolla yhteinen metsäteemapäivä vuorotellen Miehikälässä ja Virolahdella. Yhteistyökumppaneina ovat Suomen Metsäkeskus, Mhy Kaakko sekä erikseen sovittaessa Stora Enso, MetsäGroup, UPM, Miehikkälän Riistanhoitoyhdistys, Virolahden riistanhoitoyhdistys, Kaakonkulman Martat.

Haminassa pidetään huhti-toukokuussa kahtena päivänä alakouluille metsäteemapäivä Anjan polulla Reitkallissa. Yhteistyössä ovat metsän omistajat Anja ja Veli Koskela, Mhy Kaakko, Stora Enso, Suomen Metsäkeskus, Metsäkylän metsästäjät ja Reitkallin metsästäjät.