AJOKORTTI TYÖELÄMÄÄN

Ajokortti työelämään kurssi järjestetään Miehikkälän ja Virolahden yläkoulujen 9-luokkalaisille tammi-helmikuussa yhteistyössä  Kaakon Kaksikon sivistyslautakunnan kanssa. Kurssi kestää 8 tuntia ja se pidetään luokittain kahtena koulupäivänä. Haminassa kurssi järjestetään Pappilansalmen koulun yrittäjyyskasvatusryhmälle (9-lk). OP:n kanssa yhteistyössä.

Kurssin sisältö

Työnhaku ja työelämän pelisäännöt: työnhakuun liittyvät asiakirjat ja toimenpiteet, työelämän arkipäivän käytännöt.

Työnantajan näkökulma: vieraileva yrittäjä tai työelämän edustaja, yrittäjätarina tai uratarina, työnantajan odotukset ja toiveet uusien työntekijöiden suhteen,  työyhteisössä toimiminen, oman paikkakunnan työtilanne.                                   

Asiakaspalvelu: palvelun olemus, hyvä asiakaspalvelu, omat vahvuudet asiakaspalvelussa.

Erilaiset asiakkaat ja asiakaspalvelijat: perustietoja työelämäkäytännöistä,  taitoja toimia asiakaspalvelussa ottaen huomioon erilaiset asiakkaat sekä erilaiset työyhteisöt, haasteelliset asiakaspalvelutilanteet.

Loppukoe ja arviointi.                                 

Hyväksytyn loppukokeen suoritettuasi saat kurssitodistuksen ja Ajokortin työelämään.