YHDISTYKSEMME TOIMINTA

4H-nuorisotyölle on ominaista toiminnan monipuolisuus sekä lasten ja nuorten kasvattaminen omatoimisuuteen ja yritteliäisyyteen.

4H-yhdistyksessä voit toimia hyvin monella muullakin tavalla 4H-kerhojen lisäksi. Osallistua kursseilletyöllistää itsesi, kilpailla, retkeillä, osallistua päiväleirille, suojella ympäristöä, lähteä ulkomaille tai osallistua vaihtoon.