OSAAVA KERHONOHJAAJA

Osaava kerhonohjaaja -kurssit järjestetään vuosittain elo-syyskuussa kahtena lauantaina.

Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen jälkeen osallistuja:

  • Ymmärtää ryhmäytymisen eri vaiheita ja tunnistaa ongelmia ryhmässä.
  • Tunnistaa oman roolinsa ohjaajana.
  • Ymmärtää turvallisuussuunnitelman merkityksen.
  • Osaa suunnitella kokonaisuuksia ryhmätoimintaan.
  • Osaa leikittää lapsia ja hyödyntää leikkien käyttöä muussa kerhon ohjelmassa.


4H-kerhoja ohjaavat yli 14-vuotiaat nuoret käyvät Osaava kerhonohjaaja -koulutuksen, joka järjestetään syksyisin kerhokauden alkaessa. Koulutus pidetään kahtena päivänä ja se kestää yhteensä 14 tuntia. 

Koulutuksessa 4H-kerhonohjaaja saa:

  • Tietoa 4H-järjestön ja paikallisen 4H-yhdistyksen toiminnasta.
  • Osaa tiedottaa ja raportoida kerhon toiminnasta.
  • Tietää mahdollisuudet kerhoblogin tekemiseen ja sähköiseen viestintään kerholaisten kanssa.
  • Osaa arvioida kerhon onnistumisen.
  • Tietää mistä saa tarvittaessa lisätietoa ja apua mahdollisiin ongelmiin.

Koulutuksen sisältö

Koulutus sisältää paljon ryhmätöitä ja osallistavaa toimintaa.